آدرس و زمانبندی


مجتمع مدرسه هنر های معاصر و گالری تِم
خیابان کریم خان زند، ابتدای نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک ١٠

ساعات بازدید : روز  پنجشنبه ٢٤ تا شنبه ٢٦ اسفند ساعت ١١ الی ٢٠
آیین گشايش رسمی : ساعت ١٥ روز پنجشنبه ٢٤ اسفند
اطلاعات تکمیلی درباره نمایشگاه سالانه قاب های سفید : www.whiteframes.ir
اطلاعات تکمیلی درباره مدرسه هنر های معاصر : www.academyca.com
021-888-53-782
021-888-53-771